Haberler Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2013

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2013

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2013, 13 Nisan 2013 tarihinde gün boyunca Sabancı Üniversitesi’nde düzenlenecek ve üniversite öncesi örgün ve yaygın eğitim çerçevesinde aşağıdaki konularda gerçekleşecektir.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından 2004’ten bu yana her yıl düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Konferansları, ülkemizde, öğretmenler başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarını bir araya getirmesi ve yeni öğrenme ortamlarının oluşmasına katkı sağlaması açısından önem taşımaktadır.

 

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2013, 13 Nisan 2013 tarihinde gün boyunca Sabancı Üniversitesi’nde düzenlenecek ve üniversite öncesi örgün ve yaygın eğitim çerçevesinde aşağıdaki konularda gerçekleşecektir.

 

  • Öğrenme Süreçlerinde Öğretmen Yaklaşımları

Bu kategori üniversite öncesi eğitimin tüm kademelerinde öğrenme sürecinin tasarlanması ve öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde geliştirilen sınıf içi/sınıf dışı tüm uygulama/materyal örneklerini içerir. Aşağıdaki kazanımlara dönük geliştirilen uygulama/materyal örnekleri önceliklendirilecektir:

Eleştirel Düşünme ve Akıl Yürütme Beceri, Değer ve Tutumları

  • Üst Düzey Bilişsel Beceriler (öğrenmeyi öğrenme, anlama, hatırlama, özetleme, vb. için öğrenme stratejileri geliştirme)
  • Problem Belirleme, Tanımlama ve Çözme

Bu kategorinin geliştirilme amacı, bu kapsamdaki örnekler aracılığıyla öğretmenin öğrenme sürecini nasıl tasarladığını, tasarladığı sürecin etkilerini nasıl ölçtüğünü ve çocuğun bu süreç içerisinde hangi bilgi, beceri ve tutumları kazandığını ortaya koymak ve benzeri örneklerin/yaklaşımların yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

  • Kaynaştırma ve Özel Eğitim

Bu kategori, üniversite öncesi eğitimin tüm kademelerinde özel gereksinimli çocukların kaynaştırma ortamlarında ya da ayrıştırılmış özel eğitim ortamlarında eğitim görerek akademik ve bireysel gelişimlerini ve toplumla bütünleşmelerini en üst düzeyde sağlamaya katkı sunacak sınıf içi/sınıf dışı uygulamaları kapsar.

  • Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim

Sürdürülebilir kalkınma için eğitim, kaliteli eğitim ve sürdürülebilir insani kalkınma için gerekli olan fikir ve prensipleri içeren bir eğitim süreci/yaklaşımıdır. Bu yaklaşım kaliteli eğitim ve öğrenim için yoksulluğun azaltılması, sürdürülebilir yaşam, iklim değişikliği, cinsiyet eşitliği, kurumsal sosyal sorumluluk ve yerel kültürlerin korunması vb. alanları da kapsar. Bu kategori, üniversite öncesi eğitimin tüm kademelerinde sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde çevre, barış, toplumsal cinsiyet gibi alanlarda geliştirilen tüm uygulama/materyal örneklerini içerir.

  • Erken Çocukluk Eğitimi

Bu kategori, 0-6 yaş arası çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal vb. tüm alanlardaki gelişimlerine katkıda bulunacak sınıf içi/sınıf dışı uygulamaları ve toplum temelli modelleri kapsar.

  • Okul Yönetiminde Katılımcılık ve Liderlik

Bu kategori, üniversite öncesi eğitimin tüm kademelerinde, okul yönetimlerinin çocuğun iyi olma halini desteklemeye, akademik, sosyal ve duygusal başarısını geliştirmeye, eğitim sürecine ve karar mekanizmalarına tam ve etkin katılımını sağlamaya dönük geliştirdikleri uygulama/materyal örneklerini kapsar.

  • Beceri Eğitimi

Bu kategori, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının sunduğu meslek eğitiminde beceri kazandırmaya dönük kuramsal ve uygulamalı sınıf içi/sınıf dışı uygulama örnekleri ile söz konusu eğitim kurumlarının, farklı kurumlarla/işletmelerle/bireylerle ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelerek okulda/okul dışında gerçekleştirdikleri uygulama/materyal örneklerini içerir.

  • Eğitim ve Sanat

Bu kategori, üniversite öncesi eğitimin tüm kademelerinde öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duyuşsal gelişimi için eğitimde sanatı ve/veya yaratıcılığı destekleyen uygulama/materyal örneklerini kapsar.

 

Değişik uygulamaları/materyalleri değerlendirebilmek için hazırladığımız çağrı mektubunu ekte bulabilirsiniz. Konferansta sunulacak iyi örnekler, çağrı mektubunda yer alan ölçütlere göre Seçici Kurul tarafından belirlenecektir.

 

Konferans ile ilgili bilgileri www.egitimdeiyiornekler.org adresindeki web sitesinden izleyebilir, yukarıda listelenen alanlarda başvuru yapabilirsiniz.

 

Son başvuru tarihinin 21 Aralık 2012 olduğunu göz önünde bulundurarak konferans çağrısını ve posteri kurumunuzdaki eğitimcilerle ve uygun gördüğünüz diğer ilgili kişi ve kurumlarla paylaşmanızı ve iyi örneklerin konferansa gönderilmesini özendirmenizi dileriz.

 

Saygılarımızla,

 

Eğitim Reformu Girişimi

 

Başvuru için detaylı bilgi için tıklayınız.

 Yayın:30.11.2012 - Güncelleme:30.11.2012 - 11:01 - Görüntülenme:302